Đào tạo tin học văn phòng, phần cứng máy tính, kế toán máy, microsoft word,microsoft excel.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

học kế toán trưởng ở đâu, chứng chỉ kế toán trưởng

 KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP; KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 chứng chỉ kế toán trưởng

1. Căn cứ pháp lý: 
Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính;

2. Mục đích khóa học kế toán trưởng

- Trang bị, cập nhật về hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về Quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện Bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức công tác kế toán, kiểm toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.
- Tiêu chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền kinh tế quốc dân.

3. Đối tượng bồi dưỡng kế toán trưởng:

Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong các doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.


4. Tiêu chuẩn học viên tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng:


- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, thiết kế website giá rẻ kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên;
- Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 02 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán bậc trung cấp hoặc cao đẳng.

5. Hình thức tổ chức khoá học, học phí, thời gian:
a. Kế toán trưởng Doanh nghiệp:
- Hình thức tổ chức khoá học: Tập trung.
- Thời gian học: 292 tiết
- Học phí : 1.500.000 đ/1 học viên/1 khoá học (không bao gồm tài liệu) 
b. Kế toán trưởng HCSN:
- Hình thức tổ chức khoá học: Tập trung.
- Thời gian học: 188 tiết
- Học phí : 1.800.000 đ/1 học viên/1 khoá học (không bao gồm tài liệu) 
C, Khai giảng: Liên tục trong tháng. Học viên đăng ký qua điện thoại hoặc email của Trung tâm.
6. Nội dung chương trình học: 
A. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC:
I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước: 16 giờ
+ Chuyên đề 2: Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: 16 giờ
+ Chuyên đề 3: Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước: 08 giờ
+ Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: 20 giờ
+ Ôn tập và thi Phần I: 08 giờ
Cộng Phần I: 68 giờ
II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ: 
+ Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng: 24 giờ
+ Chuyên đề 6: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc: 16 giờ
+ Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: 24 giờ
+ Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp: 24 giờ
+ Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN: 16 giờ
+ Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp: 12 giờ
+ Ôn tập và thi Phần II: 08 giờ
Cộng Phần II: 124 giờ
Tổng cộng: 192 giờ

B. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP:
I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp: 24 giờ
+ Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp: 20 giờ
+ Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế: 24 giờ
+ Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư: 12 giờ
+ Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với Ngân hàng và Tổ chức tài chính: 16 giờ
+ Ôn tập và thi Phần I: 08 giờ
Cộng Phần I: 104 giờ
II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:
+ Chuyên đề 6: Pháp luật về kế toán: 16 giờ
+ Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp: 16 giờ
+ Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù): 40 giờ
+ Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp: 36 giờ
+ Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp: 40 giờ
+ Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp 28 giờ
+ Ôn tập và thi Phần II: 08 giờ
Cộng Phần II: 184 giờ
Tổng cộng: 288 giờ
7. Nghĩa vụ của học viên:
- Phải đảm bảo tối thiểu 80% thời gian học tại lớp quy định cho mỗi chuyên đề. 
- Phải dự thi kiểm tra cả hai học phần và đạt từ 5 điểm trở lên.
8. Giảng viên: Các giảng viên có kinh nghiệm lâu năm, đã tham gia trực tiếp biên soạn tài liệu kế toán trưởng, có học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ của Học viện Tài chính - Bộ Tài chính.
9. Lịch học
- Thời gian: Học cả ngày Chủ nhật (8h - 11h00 và 14h - 17h)
- Thời lượng: học 02 tháng
Cuối khoá học kế toán trưởng học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ Kế toán trưởng theo qui định của Bộ Tài chính 
10. Chứng chỉ cuối khoá: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán cho thuê máy photo tại hà nội trưởng do Giám đốc Học viện Tài chính - Bộ Tài chính cấp, đây là yêu cầu bắt buộc để bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng (theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính).
11.Thủ tục nhập học:
- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp phô tô công chứng.
- 01 Chứng minh nhân dân phôtô
- 01 Mẫu đơn nhập học có dán ảnh, đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng đơn vị cơ quan công tác (theo mẫu quy định đính kèm)
- 04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh)

 

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI: 

Công ty CP Giáo dục Việt Nam

Phòng Tuyển sinh & đào tạo: 
*Hà Nội: A3P2 ngõ 215 đường Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy - HN

* HCM: -195 Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh

            -Số 8 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14 , Quận 10

Hotline: 094 68 68 905 - 0971 86 86 12 - 02437.548.159( Ms. Thảo)

Zalo: 094 68 68 905

Website:  http://daotaotinhoc.edu.vn/

Email:  thaopt@giaoducvietnam.edu.vn 

 

Skype : thuthao11082008

 

CÁC KHÓA HỌC THAM KHẢO:

1.      Đào tạo Kế toán trưởng Doanh nghiệp

2.      Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp

3.      Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp

4.      Kế toán tổng hợp thực hành

5.      Kế toán thuế- thực hành

6.      Các nghiệp vụ cơ bản trong ngân hàng

7.      Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

8.      Nghiệp vụ Khai hải quan điện tử

9 . Tin học, Ngoại Ngữ, Nghiệp vụ sư phạm 

CÔNG TY NHẬN ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG - KÍNH MONG ĐƯỢC HỢP TÁC VỚI CÁC CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU!

                                        

 Mẫu chứng chỉ: