Đào tạo tin học văn phòng, phần cứng máy tính, kế toán máy, microsoft word,microsoft excel.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Bài tập

Click vào môn học để dowload bài tập

 Bài Tập Word

Bài Tập Excel 1, Bài Tập Excel 2

Bài tập Photoshop 1, Bài Tập Photoshop 2

Bài Tập Autocad

Bài Tập Corel

Đề thi trắc nghiệm mẫu Tin Học Văn Phòng

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần mềm Violet , phần mềm test pro

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ứng dụng CNTT Nghiệp Vụ Sư Phạm K04